Skärpta råd anpassade till Nordmalings kommuns verksamheter

Från och med 10 november 2020 gäller skärpta allmänna råd i Västerbotten. Beslutet kommer från Folkhälsomyndigheten efter samråd med Region Västerbotten. Följande gäller för medarbetare i Nordmalings kommun. 

Beslutet gäller till och med den 8 december 2020, men kan komma att förlängas.

Personligt ansvar

Ta del av de skärpta allmänna råden för Västerbottens län här [Länk].

Allmänna råd som rör verksamheter och arbetsplatser

Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.

Anpassningar i Nordmalings kommuns verksamhet

OBS! Listan uppdateras efter hand.

Från 11 november:

  • Tjänsteresor som inte är verksamhetskritiska ska inte genomföras. Digital medverkan ska alltid vara förstahandsalternativet.
  • Även interna möten ska i första hand genomföras digitalt.
  • Distansarbete inte är generell arbetsform. Om möjligt kan vissa medarbetare arbeta på distans under en begränsad period, förutsatt att medarbetaren i sitt nuvarande arbete har arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån och redan har tillgång till den utrustning som behövs för detta. Chefen bedömer behov och gör en individuell prövning. Vid distansarbete skall medarbetaren säkerställa kontinuerlig kontakt med sin chef

Glesa ut

  • Minska trängsel på arbetsplatsen, vid rast, lunch och i arbetsrum
  • Undvik att träffa andra än ditt arbetslag eller din grupp

Kom ihåg!

  • Var noga med hygienen, tvätta och sprita händer så ofta som möjligt
  • Stanna hemma vid sjukdom
  • Håll avstånd