Information till vårdnadshavare v.21

Vi ser dessvärre fortfarande ett flertal smittade i Nordmaling. För föregående veckor 19 och 20 har vi haft 23 respektive 28 konstaterat Covid-19-positiva i kommunen varav en stor del i Nordmalings tätort, Lögdeå och Rundvik. Detta betyder att vi fortsatt har en tydlig påverkan på våra verksamheter. 

Som ett led i detta har vi beslutat att fortsätta med distansundervisning på högstadiet, Artediskolan, ytterligare en period. 

Under de återstående veckorna fram till våra skolavslutningar behöver du som är vårdnadshavare fortsätta att vara aktsam genom att vistas i små familjebubblor, följa restriktionerna, bibehålla god handhygien samt skyndsamt meddela rektor i det fall ditt barn får Covid-19. Vid minsta symtom så ska man stanna hemma och testa sig. Man ska vara hemma tills man är symtomfri eller testad negativ.

Skärpta rekommendationer i Västerbotten – 1177 Vårdguiden
Tillsammans bromsar vi spridningen av covid-19 (regionvasterbotten.se)

Har du frågor så kontaktar man sin rektor vid sin skola.