I händelse av att någon medarbetare misstänker

I händelse av att någon medarbetare misstänker att den har varit i kontakt med smittbärare av coronavirus skall personen kontakta sin chef omgående.