Beslut om besöksrestriktioner mm

Klubbat beslut

Nordmalings kommuns kommunchef Ulf Månsson har beslutat att följa direktiv från Region Västerbotten vilket innebär beslut om besöksrestriktioner för bl.a. äldreboenden, beslut om avstängning av medarbetare som varit i riskområden samt beslut om restriktioner för tjänsteresor

Besöksrestriktioner på sjukhus, vårdavdelningar och äldreboenden

För att undvika smitta gäller samma restriktioner som tidigare: tänk på att inte besöka anhöriga eller bekanta som vårdas på sjukhus eller befinner sig på äldreboenden om du tror att du bär på någon smitta.

Du som har en bokad til för undersökning, provtagning, tandvård eller andra besök i sjukvården uppmanas kontakta den aktuella mottagningen om du de senaste veckorna besökt ett område där smittspridning av det nya coronaviruset förekommit. Det går antingen att ringa eller kontakta mottagningen genom att logga in på 1177.2.

Beslut om avstängning för medarbetare som varit i riskområden

Kommunens  medarbetare som i sitt arbete har direkt eller indirekt kontakt med patienter och som de senaste 14 dagarna varit i område med samhällsspridning av coronavirus (Kina, Sydkorea, Iran, Norra Italien och österrikiska Tyrolen)  ska avstängas från arbetet, även om de inte uppvisar symtom på sjukdom eller träffat någon med verifierad smitta. Tiden för avstängning är 9 dagar. Beslutet gäller till den 20 mars. Beslutet kan ändras om sjukdomsutbredningen ändras.

Avstängning innebär att medarbetaren inte får befinna sig på sin arbetsplats. Möjligen kan vissa arbetsuppgifter utföras från hemmet. I de fall personen behöver avstängas helt från arbetet gäller kollektivavtal som innebär att man är hemma med lön enligt allmänna bestämmelser.

Restriktioner för tjänsteresor

För tjänsteresor utanför Västerbotten gäller från och med 2020-03-11 maximal restriktivitet inom och utanför Sverige. Tjänsteresor bör undvikas i de fall det inte är av största vikt för verksamheten att resan genomförs. Digitala möten och kontakter ska nyttjas i första hand.

Respektive ansvarig chef är den som bedömer och godkänner om tjänsteresan är nödvändig. Annars ska den inte genomföras. Detta gäller även resor som redan är bokade.

Gällande resor utomlands följer vi myndigheternas rekommendationer. Observera att myndigheternas rekommendationer snabbt kan förändras varför utvecklingen behöver följas löpande.