Till Nordmalings vårdnadshavare

Skolor

Förskola, fritidshem och skola är samhällsviktiga verksamheter och vi följer kontinuerligt utvecklingen nationellt och regionalt. Vi arbetar efter de statliga direktiv som idag råder.

För skolan gäller barnens rätt till utbildning, principerna barnens bästa och barnens hälsa i centrum. Till detta kommer ansvaret för att begränsa smittspridningen.

Vi håller oss hela tiden uppdaterade vad gäller myndigheternas direktiv och regeringens arbete där nya beslut eventuellt kan komma att fattas rörande skolan. Vi förstår att oro kan uppstå utifrån den pågående debatten men vi är trygga utifrån de direktiv som råder idag och den beredskap som finns nationellt rörande händelseutvecklingen.

I Nordmalings kommun förbereder vi oss för en organisation som kan hantera en tänkbar smittspridning. En verksamhet som klarar allt från hemundervisning för enskilda elever som är i riskgrupper till att förskoleavdelningar, fritidshem eller skolor kan komma att stängas en period. Vi utgår från prioriteringar som är samhällsviktiga som att underlätta vårdnadshavares möjlighet till arbete. Genom ett gott arbete med att begränsa smittspridningen och följa de direktiv som finns är vår förhoppning att vi ej skall behöva aktivera dessa planer.

Vi vill gärna att du som är vårdnadshavare samtalar hemma med ditt barn för att skapa en förståelse och ge ökad trygghet.

Följ utvecklingen på kommunens hemsida och hos säkra källor som Folkhälsomyndigheten.

Vid frågor kontakta rektor.


Thomas Berglund, Barn- och utbildningschef
Nordmalings kommun