Gäller för barn i förskola och elever i skola/fritidshem

Skolor

Information om Coronaviruset covid-19 för vårdnadshavare inom skola, fritidshem och förskola i Nordmalings kommun.

Nordmaling följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring hanteringen av Coronaviruset.

Detta gäller för barn i förskolan

 • Det är viktigt att inga barn som är förkylda kommer till förskolan (ex hosta, feber eller halsont). Även vid små symtom stannar barnet hemma. Vi vädjar att om möjligt att även syskon stannar hemma.
 • Om ert barn inte kommer till förskolan/skolan/fritidshemmet är det mycket viktigt att frånvaro meddelas till verksamheten.
 • Ni som vårdnadshavare ska inte besöka förskolan om ni har förkylningssymtom (även om de är små). Det gäller även lämning och hämtning inne i verksamheten. Dialog förs med pedagog om lämning samt hämtning behöver ske utomhus.
 • Rutiner för hämtning och lämning anslås samt kommuniceras av förskola och för pedagogisk omsorg.
 • När barnet är friskt stannar hen hemma ytterligare minst två dagar.
 • Vi är alla restriktiva när det gäller att ta emot externa besök i verksamheten.

Detta gäller för elever i skolan/fritidshem.

 • Det är viktigt att inga elever som är förkylda kommer till skolan/fritidshemmet (ex hosta, feber eller halsont). Även vid små symtom stannar eleven hemma.
 • Om elev inte kommer till skolan/fritidshemmet är det mycket viktigt att frånvaro meddelas till verksamheten.
 • Ni som vårdnadshavare ska inte besöka skolan/fritidshemmet om ni har förkylningssymtom (även om de är små). Det gäller även lämning och hämtning inne i verksamheten. Dialog förs med pedagog om lämning samt hämtning behöver ske utomhus.
 • Som grund så kommer alla besökande hänvisas till en entré vid respektive verksamhet fom 200319. Ni stannar utanför och ringer angivet telefonnummer så möter personal upp vid dörren. Den som behöver komma in till verksamheten ska nogsamt tvätta händerna vid närmaste anvisad plats från entrén. Ni blir då hänvisad av personal på plats.
 • När barnet är friskt stannar hen hemma ytterligare minst två dagar.
 • Vi är alla restriktiva när det gäller att ta emot externa besök i verksamheten.

Som grund hänvisas vårdnadshavare till Nordmalings kommuns hemsida gällande information.
Vid frågor rörande ovan så kan ni vända er till er rektor.