Till Nordmalings vårdnadshavare

0
117
Skolor

Vi förstår att det finns frågor som rör våra verksamheter inom förskola, fritidshem, grundsärskola och grundskola. I dagsläget finns inga signaler från regeringen på stängning i närtid. Det betyder fortsatt ordinarie verksamhet inom skola och barnomsorg. Det kan dock snabbt förändras så vi har fortsatt beredskap och inom alla våra verksamheter pågår planering och förberedelsearbete utifrån tänkbara scenarion.

Den nya lagen som fastställdes torsdag den 19 mars ger regering och skolhuvudmän utökade befogenheter kring skolverksamheter i rådande situation.

Riksdagen sa ja till en ny lag om tillfällig stängning av skolverksamheter vid extraordinära händelser i fredstid. Lagen innehåller bestämmelser som innebär att en skolhuvudman i vissa fall får besluta att tillfälligt stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Den nya lagen ger även regeringen möjlighet att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal nivå.

I båda fallen gäller dock att berörda huvudmän fortfarande måste erbjuda förskola och fritidshem för barn och elever som har behov av särskilt stöd, eller som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Vi arbetar kontinuerligt inom våra verksamheter utifrån barns och elevers upplevelser runt pandemin. Vår ambition är att skapa trygghet och minska oron samt införa smittbegränsande rutiner inom våra verksamheter. Det gäller allt från hur vi umgås till hur vi säkrast möjligt beter oss i situationer där många elever möts tex i matsalen.

Vi måste passa på att berömma våra barn och elever som ni vårdnadshavare kan vara mycket stolta över. De lyssnar och tar till sig samt hjälper varandra på ett exemplariskt sätt.

För att undvika ryktesspridning och onödig oro kring skola, där skolstängning debatteras mycket i media, så är vår hemsida huvudkanalen för beslut gällande Nordmalings kommun. Vid förändrade direktiv eller beslut från våra myndigheter kommer information kring vad som gäller för Nordmaling ut på vår hemsida https://www.nordmaling.se.

Thomas Berglund
Barn- och utbildningschef
Nordmalings kommun

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here