Besöksförbud införs i morgon torsdag

Stopp! Besöksförbud

Besöksförbud gäller från torsdag 2020-03-26 kl. 08.00 vid kommunens äldreboenden och LSS-gruppbostäder.