Prästkragen och dagträningsgruppen

Stopp! Besöksförbud

* Prästkragen och dagträningsgruppen är stängda tillsvidare p.g.a. risk för smittspridning.
* Besöksförbud införs från torsdag 26 mars kl 08.00 vid äldreboenden och LSS-gruppboenden.