Till Nordmalings vårdnadshavare

Skolor

Utifrån informationen från våra myndigheter kring pandemin och spridningen i Sverige räknar vi med ett utdraget förlopp där vi måste vara uthålliga. Detta betyder att så länge förskola/skola hålls öppna skall symtomfria och friska barn vara i våra verksamheter som vanligt.

Vi är tacksamma för den högre försiktighet som råder runt era barns hälsosymptom och deras återgång till våra verksamheter efter tex en förkylning. Det är av stor vikt att du som vårdnadshavare stödjer ditt/dina barns skolarbete även när de är hemma med lättare symtom. Det kan du göra på olika sätt, beroende på barnets ålder. För de yngre är det viktigt att du håller kontakt med skolan och  tar reda på vilket skolarbete barnet kan göra hemma, hämta material från skolan etc. För de äldre barnen kommer uppgifter och lektionsupplägg att läggas in i Classroom. Viktigt att du visar intresse för deras skolarbete och hjälper dem genomföra visst skolarbete även om de är hemma.

För att undvika ryktesspridning och onödig oro kring skola, där skolstängning debatteras mycket i media, så är vår hemsida huvudkanalen för beslut gällande Nordmalings kommun. Vid förändrade direktiv eller beslut från våra myndigheter kommer information kring vad som gäller för Nordmaling ut på vår hemsida https://www.nordmaling.se

Thomas Berglund
Barn- och utbildningschef
Nordmalings kommun