Till Nordmalings vårdnadshavare

Skolor

Vi arbetar kontinuerligt med att stärka våra rutiner och arbetssätt utifrån Folkhälsomyndighetens råd för minskad risk för smittspridning. Vi är fortsatt tacksamma om barn, elever och personal stannar hemma även vid lindriga symtom, att alla är fortsatt noggranna med hygienrutinerna och tänker på att hålla avstånd.

Sedan en tid har rutinerna kring skolluncherna förändrats. Vi har lagt om elevernas scheman så att vi aldrig är mer än 50 personer i lokalen; vi sprider ut oss i köer och sittplatser och tvättar händerna eller handspritar innan vi går in. All mat serveras av personalen, även smörgås.

Vi närmar oss nu påsken och vi vädjar till er som har rätt till 15 timmars förskola att avstå från den rätten under påsklovet.

Då fler elever än vanligt är frånvarande lägger vi delvis om undervisningen så att vi använder digitala verktyg i ökad utsträckning. Det är därför extra viktigt att eleverna tar hem datorerna, laddar dem och har dem med varje dag i skolan. Stötta era barn att göra skolarbete om de är hemma med lindriga symptom.

Artediskolan kommer att göra ett fullskaligt försök med distansundervisning på tisdag. Syftet är att se vilka svårigheter som kan uppstå om en skolstängning skulle bli aktuell i framtiden och hur vi kan hantera dessa eventuella svårigheter. Den utvärdering som kommer att göras delas med samtliga skolenheter. Information om dagen har gått ut till alla vårdnadshavare via pappersbrev och i Dexter.

Vi vill till sist uppmana alla att uppdatera sina kontaktuppgifter i Dexter för att vi snabbare ska kunna komma i kontakt med vårdnadshavare via mail och/eller mobiltelefon.