Hemsändning för dig som tillhör riskgrupp

Om du är 70 år eller äldre eller i övrigt tillhör en riskgrupp och bor på landsbygden kan du få dagligvaror hemlevererade även om du har nära till affären.

Nordmalings kommun har ett hemsändningsbidrag som innebär att butiker på landsbygden får bidrag för att leverera dagligvaror till boende på landsbygden. Stödet finns för att upprätthålla och stärka tillgången till dagligvaror i Nordmalings landsbygd. Med dagligvaror menas livsmedel och övriga produkter som normalt förekommer i en dagligvarubutik.

Bidraget är 175 kronor per hemsändningstillfälle och avser en sändning i veckan per hushåll. Normalt ska man ha minst 2 kilometer till närmaste butik men tillhör du en riskgrupp, t.ex. är 70 år eller äldre, så kan du få hemleverans även om du bor nära butiken. Hemsändning av varor sker i möjligaste mån från närmaste butik.

Hemsändningar utgör en viktig service för boende på landsbygden, samtidigt som det stärker den lokala dagligvarubutiken.

Kontakta din butik för mer information. Om du bor i Nordmalings samhälle så kontakta istället någon av de frivilligorganisationer som kan hjälpa till; Röda Korset, Svenska Kyrkan, Salemkyrkan, Pingstkyrkan, PRO eller SPF.

Butiker med hemsändning

ICA Nära Gräsmyr
Tel: 0930-70003
E-post: fredrik.grasmyr@nara.ica.se

Handlarn Nyåker
Tel: 0930-50014
E-post: handlarn.ny@gmail.com