Tjänstekort

Om du har tjänstekort som behöver certifieras, lämna in det i receptionen tillsammans med dina koder. Jag tar inte emot besök på mitt kontor. Restriktionen gäller tills vidare.

Vänligen
Britt-Mari Eriksson