Hur sprids smittan?

0
259

Smittskyddsläkare Anders Lindblom om covid-19 – smittspridning och skyddsutrustning. En film från Region Dalarna.

–Informationen om smittspridning och vårdhygien är viktig för alla som jobbar inom vården, även om filmen i första hand riktar sig till omsorgspersonalen inom hemtjänsten och kommunerna som arbetar med covid-19-patienter.