Information till vårdnadshavare v17

Nuläge

Vi ser glädjande att närvaron bland våra förskolor och skolor närmar sig det normala. Vi fortsätter med vår förhöjda riskmedvetenhet där vi dock börjar se en viss trötthet bland våra elever som i vissa fall visar sig i provokativa utspel bland våra äldre elever. Det vi gör i skolan är en viktig del i arbetet med att begränsa smittspridningen i samhället. Ni vårdnadshavare kan bidra genom att bekräfta och berömma era barns bidrag till att värna om andra.

Behov av omsorg på förskola eller fritidshem för vårdnadshavare med samhällsviktigt arbete

Har du ett arbete i en samhällsviktig verksamhet och har behov av omsorg på förskola eller fritidshem för ditt barn om vi mot förmodan skulle bli tvungna att tillfälligt stänga våra verksamheter senare i vår? Vi ser idag inte att en stängning av våra skolor eller förskolor som trolig men vi vill höja vår beredskap och undersöka ett eventuellt behov. Din arbetsgivare avgör om du har ett samhällsviktigt arbete utifrån regeringens direktiv via MSB.