Ulf Månsson och Madelaine Jakobsson om Coronaläget