Information till vårdnadshavare, v. 20

Vi närmar oss den kritiska punkt där man förutspår en topp vad gäller antal smittade i Västerbotten. I Nordmaling har vi fortfarande få konstaterade fall enligt Region Västerbotten, där de bara redovisar kommuner med mer än 10 bekräftade fall, och vi ser ännu ingen större påverkan inom våra verksamheter. Andelen elever som närvarar i skolan är fortsatt hög och vi har låg sjukfrånvaro bland vår personal. Förskolorna har något högre andel barn som är hemmavid.

Det är fortsatt mycket viktigt att vi gör det bästa vi kan och följer myndigheternas direktiv. För er som vårdnadshavare betyder det fortsatt noggrannhet med att era barn är hemma vid minsta förkylningssymptom samt att peppa för god handhygien och fortsatt distansering.

Nordmalings kommun och vi som arbetar inom sektor BU har vidtagit restriktioner efterhand det har behövts. Krisledningsgruppen följer aktuellt läge i Västerbotten och Nordmaling dagligen.  Vårt viktiga arbete får inte stanna upp pga Covid-19 vilket betyder att vi får anpassa verksamheten utifrån restriktioner och ändå avsluta vårterminen på ett bra och tryggt sätt.

Vid eventuella frågor så vänder ni er till ert barns rektor.