Om coronasmitta

Det finns personal anställd vid Nordmalings kommun som har bekräftats ha coronavirussmitta

Vi följer nu liksom tidigare Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd och anvisningar för att minimera risken för smittspridning.

Nuvarande lägesbild innebär inte anledning till oro men samtliga invånare uppmanas att respektera gällande anvisningar.