Aktuellt om coronasmitta

0
1341

Det finns personal anställd vid Nordmalings kommun som har bekräftats med coronavirussmitta. Region Västerbotten meddelar att idag 1 juni finns 10 bekräftat smittade medborgare i Nordmalings kommun [Länk].

Vi följer nu liksom tidigare Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters råd och anvisningar för att minimera risken för smittspridning.

Nuvarande lägesbild innebär inte anledning till oro men samtliga invånare uppmanas att respektera gällande anvisningar.

Inför skolavslutning

För att minimera smittspridning kan skolavslutningen inte kan hållas på ett traditionellt vis. Barn- och utbildningsverksamheten vidtar även fortsättningsvis åtgärder för att minska smittspridningen. Vi påminner om betydelsen av att hålla avstånd till varandra även på fritiden och ber dig som vårdnadshavare att diskutera detta med ditt barn.

Tillsammans stoppar vi smittspridningen

Det innebär för dig:

• Stanna hemma om du är sjuk. Även om du bara känner dig lite sjuk, ska du stanna hemma tills du känner dig frisk och därefter ytterligare två dygn. Friska personer kan gå i skolan eller arbeta som vanligt.
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
• Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus, i allmänna kommunikationsmedel, affärer, gym, idrottsplatser mm.
• Undvik större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
• Res inte i rusningstid om du kan undvika det.
• Avstå från onödiga resor.
• Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du begränsar dina sociala kontakter och undviker platser där människor samlas.

Det innebär för verksamheter att

• sätta upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare,
• markera avstånd på golvet,
• möblera om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
• hålla digitala möten,
• erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt
• undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.