Information till medarbetare utifrån covid-19

Information

Skydda dig och andra från smittspridning

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Det är därför extra viktigt att Du som arbetar med vård av äldre inte går till jobbet om du har hosta eller är förkyld. Detta gäller även dig som jobbar med barn.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobbet*.
*För en dialog med din chef innan återgång i arbete. För vård och omsorg gäller rutinen från region Västerbotten.

Ersättning för karensavdrag

Karensavdraget ersätts under en begränsad tid så att människor vid sjukdom stannar hemma.

Den främsta anledningen är att man vill uppmana alla att stanna hemma vid symptom som feber, hosta och andningssvårigheter, såsom Folkhälsomyndigheten rekommenderat.

Att karensavdraget ersätts innebär inte att avdraget tas bort från Lagen om sjuklön, men däremot ska den enskilde arbetstagaren få ersättning för karensavdraget.

Överenskommelsen gäller för perioden från 11 mars till 30 september 2020.

Hanteringen under denna period av karensavdraget är att arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Arbetstagaren kan i efterhand söka ersättning för den första dagen i sjukperioden från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Information om hur ansökan om ersättningen går till och hur stor ersättningen är hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Slopat krav på läkarintyg

Från och med 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Det gäller inlämnande både till Nordmalings kommun och till Försäkringskassan.

Men om chef begär det så kan du behöva lämna in ett läkarintyg till arbetsgivaren innan. Du meddelar då din läkare när du bokar tid att arbetsgivaren har begärt ett läkarintyg.

Syftet med detta är att minska riskerna för att smitta sprids och undviker en ökad belastning på hälso- och sjukvården i en redan ansträngd situation.

Det slopade läkarintyget gäller under sjuk-löneperioden även om du har annan sjukdom än just covid-19.

Detta gäller tills annat beslutas.

Var noga med hygien!

Tvätta händerna ofta
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20
sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du
kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid,
vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan
vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket
Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk Släng
alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta
händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun
Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En
allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att
undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Utöver ovanstående
följ de hygienrutiner som finns på
arbetsplatsen.