Information till vårdnadshavare v. 36

Skolor

Information utifrån nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten

Barn och ungas deltagande i skola och andra aktiviteter är viktigt och här har Folkhälsomyndigheten nyligen tagit fram en ny vägledning för Regionernas arbete med testning av barn. Syftet är att ge en snabbare återgång till förskola skola och annan verksamhet efter sjukdom. Region Västerbotten har idag inte helt klarlagt hur detta skall genomföras utifrån ett resursperspektiv. Men det betyder för oss i förskola/skola att barnet/eleven skall:

  • ha haft två dagar utan symtom innan återgång.

Dock så möjliggör direktiven återgång vid kvarvarande lindriga symtom om det gått 7 dagar sen insjuknande. Tex lätt hosta eller kvarvarande snuva.

Info från Region Västerbotten

Provtagning av barn

Barn under sex år som har milda symtom behöver oftast inte provtas. Har ditt barn allvarliga symtom eller av någon annan anledning rekommenderas att lämna prov ska ni kontakta hälsocentralen för provtagning.

Barn som är sex år och äldre med symtom rekommenderas provtagning på samma sätt som vuxna. Men för närvarande har hälsocentraler och sjukstugor i länet inte möjlighet att provta alla barn med förkylningssymtom. Regionen arbetar med lösningar på hur provtagning av barn ska ske och information kommer inom kort att finnas på respektive hälsocentrals eller sjukstugas sida på 1177.se.

Barn som inte provtas ska stanna hemma tills de är friska och ytterligare två dygn. Om barnet mår bra , men har kvarstående symtom som exempelvis torrhosta eller lätt rinnsnuva kan barnet återgå till förskola eller skola när det har gått sju dagar sedan insjuknande.

Barn över 16 år med BankID kan provtas via egenprovtagning.

Vid negativt provsvar

Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet.

Länkar

Folkhälsomyndigheten har 20-08-31 gett ut nya rekommendationer för provtagning av barn:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/augusti/barn-och-unga-med-symtom-pa-covid-19-rekommenderas-pcr-testning-for-snabbare-atergang-till-skolan/

Denna text för Västerbotten är publicerad på 1177.se under Lämna prov för covid-19:

https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/lamna-prov-for-covid-19/