Rutiner för provtagning Covid-19

Rutiner för personal i Nordmalings kommun – provtagning Covid-19
Läs mer här [Länk]


Provtagning inom samhällsviktig verksamhet
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida [Länk]


Provtagning som du gör själv om du har haft milda symtom i minst ett dygn (egenprovtagning)
Du hämtar ett provtagningskit och tar provet på dig själv. Svaret får du genom att logga in med BankID på en webbsida.

Läs mer här på Region Västerbottens hemsida [Länk]

Så här tar du prov på dig själv:
[Länk – PDF för utskrift]