Skärpta regler för kommunens sporthallar, bibliotek mm

  • All bokning och uthyrning för allmänheten upphör för sporthallar samt ishall och simhall.
  • Simhallen håller öppet för barn och ungdomar födda 2005 och senare i skolverksamhet.
  • Ishallen håller öppet för barn och ungdomar födda 2005 och senare i föreningsverksamhet.
  • Sporthallarna håller öppet för barn och ungdomar födda 2005 och senare i föreningsverksamhet.
  • Hammarhallens sporthall har ej tillgång till omklädningsrum eftersom det är reservat för simhallen.
  • Biblioteken håller enbart öppet för in- och utlåning men inte som mötesplats
  • Övrigt friluftsliv hålls igång som vanligt – motionsspår, belysning mm