Information till vårdnadshavare v. 46

Nu gäller skärpta allmänna råd för oss som bor eller vistas i Västerbotten. Detta betyder för oss inom Barn- och utbildning åtgärder inom våra verksamheter, för våra barn och elever, vår personal samt de åtgärder som skall underlätta för er vårdnadshavare att följa dessa råd.

Vi skall på bästa sätt ge er förutsättningar att begränsa kontakter med andra än era närmaste. Detta betyder till exempel att vid hämtning och lämning vid våra förskolor kommer detta att organiseras så vi undviker onödiga kontakter. Varje förskola kommunicerar till er vårdnadshavare hur det löses vid den enskilda förskolan då förutsättningarna ser olika ut. Motsvarande insatser görs inom fritidshem, skola med fortsatta strikta restriktioner kring besök.

För våra barn och elever betyder det bland annat förändrade lunchrutiner med minskat utbud och matsalsvärd, anpassad idrottsundervisning där vi även glesar ut i omklädningsrum, inställd PRAO och ett säkert luciafirande. Tillfälliga eller nya busskort kommer att skickas via post.

Vidare så kommer våra interna och externa möten så långt som möjligt ske digitalt. Möten med er vårdnadshavare kommer då ske digitalt med få undantag.

Viktigt att vi tillsammans hjälps åt att ge förutsättningar att följa de skärpta råden samt fortsätter med rådande noggrannhet vid symptom/sjukdom och hygienrutiner. [Länk]

Vi har upprättade handlingsplaner vid eventuella lokala utbrott inom våra verksamheter. Där samråder vi med Smittskydd och kommunicerar nödvändig åtgärdsplan med er berörda vårdnadshavare.