Information till vårdnadshavare v. 47

All personal inom barn och utbildning arbetar för att underlätta och begränsa smittspridning i våra verksamheter. Vi förstår att det finns oro och att pandemin påverkar oss alla. Trots detta är vi oerhört glada över att vi får och kan hålla igång våra verksamheter i förskola, skola och fritidshem. Vi följer utvecklingen dagligen, och uppdaterar våra rutiner kontinuerligt efter Folkhälsomyndighetens och region Västerbottens riktlinjer.

Vi ser en fortsatt smittspridning i länet likväl som i kommunen, och som följd av detta har restriktionerna utökats. Vi vill här förtydliga vad som gäller.

Utöver de riktlinjer och åtgärder som beskrevs i förra veckans information finns nu även följande riktlinje att ta hänsyn till.

Alla i familjen ska stanna hemma så länge som någon familjemedlem under samma tak har konstaterad covid-19. Detta gäller både vuxna och barn. [Länk till 1177]

Detta kan innebära att elever blir hemma en längre tid från skolan. För att inte förlora kunskapsinhämtning och komma efter i skolarbetet är det, om eleven inte själv är sjuk, av stor vikt att skolarbete görs hemma. Där har vi i skolan ansvaret att erbjuda Instruktioner och arbetsmaterial och hemmet ansvarar för att stötta barnen i detta.