Information till vårdnadshavare v. 49

All personal inom barn och utbildning arbetar för att underlätta och begränsa smittspridning i våra verksamheter. Vi förstår att det finns oro och att pandemin påverkar oss alla. Trots detta är vi oerhört glada över att vi får och kan hålla igång våra verksamheter i förskola, skola och fritidshem. Vi följer utvecklingen dagligen, och uppdaterar våra rutiner kontinuerligt efter Folkhälsomyndighetens och region Västerbottens riktlinjer samt uppdaterar informationen till er vårdnadshavare.

Den regionala riktlinjen som vi informerade kring V47, att alla i familjen ska stanna hemma så länge som någon familjemedlem under samma tak har konstaterad covid-19, gäller nu även nationellt. [Länk till 1177]

I korthet innebär detta att barn/elever som bor med någon som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och undvika att träffa andra. Det gäller även om barnet/eleven är utan symtom och tiden räknas från den dag som den sjuka personen lämnade provet.  Vid smittspårningen kontaktas skolan av smittskydd men då det kan ta ett par arbetsdagar är vi tacksamma om ni som vårdnadshavare informerar förskolan/skolan skyndsamt i det fall ert/era barn har testats positivt för covid-19.