Information till vårdnadshavare inför jullov

Vi är glada och stolta över att vi har kunnat bedriva vår verksamhet under hela terminen med fortsatt kvalitet med barn och elever i fokus. Vi har från starten arbetat målmedvetet och lyckligtvis ej hittills haft någon smittspridning inom våra verksamheter. Nu när julhelgerna närmar sig med nödvändig vila för elever och personal så kommer här lite information.

Med anledning av den fortsatta höga smittspridningen i landet och Västerbotten så har vi hög beredskap inom Barn- och utbildning inför uppstarten av vårterminen. I skolor runt om i landet ser vi vilken stor påverkan Pandemin har då smitta får fäste i en klass eller på en skola. Vår ambition är att arbeta smittbegränsande så långt som möjligt och samtidigt vara beredda att, vid behov, vidta snabba åtgärder.

Vi vädjar även till alla att följa de nya skarpare riktlinjerna för att undvika ökad smittspridning under kommande helger. Vi önskar även att ni vid eventuell konstaterad covid-19 i familjen informerar barnets rektor. Sådan information kommer att ligga till grund för den beredskap och ledningsjour vi upprätthåller under lovet för att vid behov införa ytterligare åtgärder till terminsstarten. Allmän information kommer att uppdateras på hemsidan inför skolstarten. Om insatser införs på klass eller förskole/skolnivå informeras berörda vårdnadshavare av rektor. För högstadiet gäller att eleverna tar hem datorer och visst undervisningsmaterial under lovet för beredskap.

Avslutar med ett stort tack till er vårdnadshavare, era barn och vår personal som med engagemang och uthållighet bidragit till den hittills mycket låga smittspridningen och till att vår verksamhet kunnat hållas igång med kvalitet alla dagar under 2020.

Med en varm önskan om en God jul och ett riktigt Gott nytt år från oss