Ingen lokalbokning för allmänheten

Svenska myndigheter är tydliga med att det är av högsta vikt att minska risken för smittspridning och att det därför är viktigt att endast mötas i en mycket liten krets av de närmaste anhöriga eller vännerna.

Med anledning av detta är sporthallar, ishall och andra kommunala lokaler inte öppna för bokning och användning av allmänheten åtminstone till och med 2021 vecka 2 då nytt beslut kommer att fattas. Detta gäller även små grupper med åtta eller färre deltagare.

Ishallen och sporthallarna kan fortfarande bokas för användning av barn och ungdomar födda 2005 och senare i organiserad föreningsverksamhet.