Information till vårdnadshavare inför uppstart vt-21

Vi hälsar alla barn och elever varmt välkomna tillbaka efter ett välförtjänt jullov.

På onsdag den 13 januari startar vi upp vårterminen 2021 i våra grundskolor. Utifrån rådande läge så fortsätter våra, sen tidigare införda, smittbegränsande insatser och vår höga beredskap. Vi kommer fortsatt att sprida information via kommunens hemsida och vi påminner om att vi alla får hjälpas åt med att begränsa smittspridning genom att följa råd och direktiv.

Regeringsbeslutet torsdag den 7 januari ger huvudmannen möjlighet att låta högstadieskolor bedriva fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska smittspridningen. Innan fjärr- eller distansundervisning tas till som åtgärd behöver huvudmannen först ha konstaterat att övriga åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket är uttömda.

  • Åk F-6 startar vi upp verksamheten precis som vanligt, varvid skolstartstider sker enligt ordinarie schema. Reservation utifrån rådande väderprognos, information kommer separat under tisdagen.
  • För Åk 7-9 kommer fjärrundervisning att bedrivas onsdag 13/1 t.o.m. fredag 15/1. Ordinarie skolstartstider enligt ordinarie schema gäller, men eleverna jobbar hemifrån och deltar i undervisningen digitalt. Eleverna förbereddes för detta innan jullovet och alla tog hem sina datorer och aktuellt läromedel, liksom vi förberedde ett upplägg som passar väl för både fysisk undervisning och distansundervisning. Om någon har missat att ta med sig nödvändiga verktyg går det bra att hämta dem på skolan. Under måndagen kommer mentorerna att gå ut med ytterligare information om detta.
  • Skälen till att vi startar terminen digitalt för Åk 7-9 är framförallt att vi ser ett tillfälle att pröva vår organisation och förmåga och vässa oss i fjärr- och distansundervisning inför risken av stor smittspridning under våren.
  • Vi återgår till ordinarie undervisning, på plats i skolan, fr.o.m. måndagen 18/1.

Inför terminsstarten vill vi särskilt påminna om vikten att stanna hemma vid symtom och att vi följer råden för hur länge man ska stanna hemmavid,

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/

Glädjande så har vi i Nordmaling hittills under pandemin haft låg smittspridning i kommunen och i våra verksamheter. Vårt goda smittbegränsande arbete har helt klart gett resultat, men är medvetna om att vi som andra skolhuvudmän måste ha god beredskap inom våra verksamheter när fall konstateras. Vi hoppas att vaccinering för alla kommer igång så snart som möjligt, men fram till dess gäller att vi alla hjälps åt att hålla i och hålla ut!