Information till vårdnadshavare v 8

Utifrån den allvarliga situationen med ökad smittspridning i Västerbotten har vi nu höjd beredskap för ingripande insatser. Utifrån fakta och efter samråd med smittskydd kan beslut om distansundervisning ske med kort varsel. Vi informerar berörda vårdnadshavare och elever skyndsamt i de fall åtgärder beslutas.

Förebyggande åtgärd med beslut om distansundervisning gäller för

  • ÅK7 från fredag 26 feb och hela V9 samt för
  • ÅK8 under V9 då med start måndag 1 mars.
    Kompletterande information till elever och vårdnadshavare kommer inom kort från skolan.

ÅK9 som har distansundervisning V8 återgår till skolan måndag 1 mars som planerat.

Från måndag 1 mars rekommenderar vi utökad familjekarantän.
Det betyder att barn och unga i familjer där familjemedlem väntar på testsvar bör vara hemma under denna period. Gäller tom 20 mars om inte annat meddelas.

Du som vårdnadshavare behöver läsa och följa regionens rekommendationer samt rutiner för testning. Vi önskar snabb återkoppling om eventuell Covid-19 konstateras hos familj eller om ni väntar på testsvar. Detta ligger till grund för vår faktainsamling och dialog med smittskydd om eventuella ingripande åtgärder som tex distansundervisning för att begränsa risk för ökad smittspridning i vår verksamhet och regionen.

Utifrån regionens skärpta rekommendationer kommer det även att bli vanligare med munskydd för vår personal inom våra verksamheter. Läs mer om munskydd här: Nya skärpta rekommendationer i Västerbotten