Läget är mycket allvarligt – vi behöver en ändring nu!

China epidemic coronavirus 2019-nCoV in Wuhan, Novel Coronavirus (2019-nCoV). Virus Covid 19-NCP. nCoV denoted is single-stranded RNA virus.

Det är ditt personliga ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt skyddsplikten i smittskyddslagen skyldig att vidta åtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19 som samhällsfarlig sjukdom.

För alla i Västerbotten gäller följande fram till den 21 mars:

  • Umgås med få människor.
  • Undvik platser där det är risk för trängsel.
  • Fortsätt att arbeta hemifrån så ofta du kan.
  • Gör inga onödiga resor, varken kortare eller längre.
  • Använd munskydd i kollektivtrafiken alla tider på dygnet.
  • Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö om du inte kan undvika nära kontakt med andra och du träffar personer utanför din närmaste krets.

Munskydd ersätter inte regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går.