Under vecka sju, förra veckan, hade vi fyra fall av bekräftad covid-19 i Nordmalings kommun vilket är en jämförelsevis låg siffra. Totalt har vi haft 142 fall av covid-19 i kommunen.

Här finns statistiken.

Men läget i Västerbotten är fortsatt mycket allvarligt – länet som helhet har högst antal smittade per 10 000 innevånare i Sverige. Även söder om oss, i Örnsköldsvik, är andelen smittade fler än i Nordmaling.

Observera att statistiken gäller vecka 7, förra veckan.

Du har ett personliga ansvar att följa rekommendationerna. Du är enligt skyddsplikten i smittskyddslagen skyldig att vidta åtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19 som samhällsfarlig sjukdom.För alla i Västerbotten gäller följande fram till den 21 mars:

  • Umgås med få människor.
  • Undvik platser där det är risk för trängsel.
  • Fortsätt att arbeta hemifrån så ofta du kan.
  • Gör inga onödiga resor, varken kortare eller längre.
  • Använd munskydd i kollektivtrafiken alla tider på dygnet.
  • Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö om du inte kan undvika nära kontakt med andra och du träffar personer utanför din närmaste krets.

Munskydd ersätter inte regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går.

  • Kom ihåg att fortsätta följa de nationella råden.👉

Läs mer på 1177.se/vasterbotten/nya-rekommendationer