Information från Artediskolan v 9

Skolhuvudmannen Nordmalings kommun har i samråd med Regionens smittskyddsenhet beslutat att delvis bedriva undervisning på distans från 15/3-1/4, d.v.s. veckorna mellan sport- och påsklovet.

Skälet är att vi ser en fortsatt stor smittspridning i länet, och denna åtgärd utgör en förebyggande insats för att dämpa fortsatt spridning av smitta.

Distansundervisning sker enligt följande

  • Vecka 11 (15-19/3) sker undervisning i Åk 9 på distans. Övriga på plats i skolan.
  • Vecka 12 (22-26/3) Sker undervisning i Åk 8 på distans. Övriga på plats i skolan
  • Vecka 13 (29/3-1/4) Sker undervisning i Åk 7 på distans. Övriga på plats i skolan

Berörda klassers vårdnadshavare har fått information från skolan.