Information till vårdnadshavare v 9

2021-03-04

Enligt smittskyddslagen omfattas vi alla av skyddsplikt och du har därför ett ansvar att begränsa smittspridning för att skydda dig själv och andra. Sportlovet i år blir inte som andra lov och vi behöver gemensamt fortsätta följa de gällande riktlinjerna.

Nya skärpta rekommendationer i Västerbotten

Det krävs fortsatt mycket hög noggrannhet där barnen/eleverna hålls hemma vid minsta symtom. Om barn/elev uppvisar symtom i verksamheten kommer barn/elev isoleras från övriga tillsammans med en vuxen tills vårdnadshavare hämtar.

Vi vädjar till dig att du informerar rektor skyndsamt under sportlovet om Covid-19 konstateras i familjen.

Om du som vårdnadshavare kallas till fysiskt möte eller ges tillstånd att tillfälligt komma in i våra lokaler så skall du bära munskydd som du tar med dig.

Med önskan om att våra barn och ungdomar får ett fint sportlov med härlig utevistelse.