Vädjan till vårdnadshavare med 15-timmarsförskola

2021-03-17
Utifrån stora problem med bemanning utifrån sjukfrånvaro vid testning och svårigheter med vikarier inom förskolan behöver vi minska belastningen på verksamheten.

Vi vädjar till er som har 15-timmarsförskola att hålla barnen hemma, detta gäller tom V14. Särskilt viktigt är även att ni lämnar in era barns tider till förskolan genom Tempus i god tid för att ge bra förutsättningar till planering.

Vår ambition är att så långt som möjligt kunna ha våra verksamheter öppna och undvika stängningar av avdelningar.