Information feriearbete 2021

Nordmalings kommun har beslutat att inte erbjuda feriearbete till skolungdomar under sommaren 2021.

Anledningen till beslutet är den pågående pandemin (Covid-19). Då Nordmalings kommun i största utsträckning erbjuder feriearbete inom äldreomsorg har vi inte möjlighet att erbjuda feriearbete inom dessa områden utifrån de aktuella restriktionerna.

Vi förstår att många ungdomar blir besvikna eftersom feriearbetet för de allra flesta är ett första steg inom arbetslivet och som innebär en möjlighet till att tjäna egna pengar, skaffa arbetslivserfarenhet etc. Vi beklagar detta, dock är det inte något vi kan påverka utifrån rådande pandemi.

Nordmalings församling (Svenska Kyrkan) kommer att erbjuda feriearbete inom parkskötsel.  Se separat information gällande detta från Svenska Kyrkan.

Ulf Månsson
Kommunchef