Information till vårdnadshavare inför skolstarten v34

Vi ser en ökad smittspridning i Västerbotten och det finns därför all anledning att fortsätta med tidigare insatta åtgärder. Deltavarianten dominerar just nu och det stora flertalet av smittade är yngre vilket föranleder en högre beredskap i våra verksamheter.

Vår ambition är närundervisning för alla åldrar men vid eventuella utbrott kommer vi att diskutera med smittskyddsenheten i Västerbotten om lämpliga åtgärder, som tex distans-/fjärrundervisning.

Vi fortsätter med tidigare smittbegränsande åtgärder som god hygien, att hålla avstånd samt begränsat tillträde till våra lokaler för besökare. Som tidigare ska man vara hemma vid symtom och testa sig enligt regionens rekommendationer.

Vi kommer även att underlätta för er vårdnadshavare vid eventuella utbrott genom att kunna skicka hem provtagningskit (PCR-prov) för egenprovtagning i hemmet för att snabba upp testning och ev smittspårning. Mer information kommer riktat till er vårdnadshavare inom de närmaste veckorna