Information till vårdnadshavare v36

Vi har i regionen och Sverige som helhet uppnått god vaccinationstäckning på den vuxna befolkningen. (77% av 16-17 åringarna har enl regionens statistik fått dos 1 och 74% av alla äldre än 18 är fullvaccinerade)

Då våra barn och elever i för och grundskola ej tillhör de målgrupper som vaccineras vill vi påminna om vad som gäller vid symtom. Vi fortsätter samtidigt med det förebyggande arbetet för att minska risken för smittspridning och utbrott i skolan.

Barn och elever med symtom skall vara hemma från förskola och skola enligt fortsatt gällande riktlinjer LÄNK 1177 

Det är viktigt att vårdnadshavare meddelar eventuellt positivt covid-test till skolan.