Kommunanställd

Kommunanställd

Nysning

Hur sprids smittan?

0
Smittskyddsläkare Anders Lindblom om covid-19 - smittspridning och skyddsutrustning. En film från Region Dalarna. https://youtu.be/Kgp9R8odxtE
Kugghjul

Kompetensinventering bland kommunanställda

0
I nuvarande kris såväl som vid speciella händelser i framtiden (vi har skogsbränderna 2018 i färskt minne) behöver kommunen som arbetsgivare veta...
OK

Tjänstekort

0
Om du har tjänstekort som behöver certifieras, lämna in det i receptionen tillsammans med dina koder. Jag tar inte emot besök på...

Det slopade karensavdraget

0
Arbetsgivaren kommer att fortsätta dra karensavdraget som vanligt. Det blir sedan den enskilde medarbetaren som kan söka ersättning i efterhand från Försäkringskassan...
Var noga med hygienen

Information till medarbetare utifrån covid-19

0
Skydda dig och andra från smittspridning. Stanna hemma när du är sjuk Känner du dig...
Kommunhuset

Ansvar för Nordmalings kommun i egenskap av arbetsgivare

2
Vad gäller vid en anställning i kommunen vid speciella omständigheter?
Stopp! Besöksförbud

Prästkragen och dagträningsgruppen

0
* Prästkragen och dagträningsgruppen är stängda tillsvidare p.g.a. risk för smittspridning.* Besöksförbud införs från torsdag 26 mars kl 08.00 vid äldreboenden och...

I händelse av att någon medarbetare misstänker

0
I händelse av att någon medarbetare misstänker att den har varit i kontakt med smittbärare av coronavirus skall personen kontakta sin chef...

Instruktionsfilm för vårdanställda

Handlingsplaner covid-19

Vårdrutiner

Regionala samverkansrutiner